Privacyverklaring Kasper Energie Advies

Kasper Energie Advies, gevestigd aan de Boxbergerweg 64 te Diepenveen, is een onafhankelijk energieadviesbureau opgericht door Henk Kasper. Ik werk als zelfstandig energieadviseur en geef onafhankelijk advies aan woningeigenaren en bedrijven op het gebied van energiegebruik en energiebesparing. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik hecht aan zorgvuldigheid en integriteit, en ga uiterst discreet met jouw privacy om. Heb je daar vragen of opmerkingen over? Laat het mij dan meteen weten.

Contactgegevens:
Kasper Energie Advies
Boxbergerweg 64
7431 PP Diepenveen
www.kasperenergieadvies.nl Tel. 06-10170110

Persoonsgegevens die ik verwerk

KEA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en emailverkeer, en telefonisch;
 • trajectinformatie, bijvoorbeeld mailverkeer ter voorbereiding op een energieadvies

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens?

 • We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om de opdrachten die we overeenkomen met opdrachtgevers uit te kunnen voeren;
 • we verzamelen en verwerken gegevens om de (financiële) administratie te kunnen voeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • Google Analytics verzamelt gegevens (zij het anoniem).

Wie ontvangen de gegevens?

 • Henk Kasper, eigenaar van KEA, ontvangt de gegevens zoals hierboven genoemd;
 • als je het contactformulier invult dan komen jouw gegevens ook terecht op de mailserver van onze hostingpartij;
 • Derde partijen, zoals hostingservice, ICT-bedrijf en accountant, ontvangen periodiek gegevens voor hun dienstverlening aan KEA waarbij de mogelijkheid bestaat dat daar herleidbare informatie in zit. Met hen maken wij dan ook goede afspraken omtrent de privacy van onze opdrachtgevers.

Hoelang bewaren we gegevens?

 • we bewaren je gegevens tot maximaal twee jaar na afronding van onze dienstverlening.
 • Facturen dienen we 7 jaar te bewaren;

Hoe kun je jouw persoonsgegevens beheren? 

Natuurlijk heb jij als opdrachtgever rechten t.a.v. de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Dit zijn je rechten, en de manier waarop die geregeld zijn:

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens op te sturen of met je te delen. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek ook echt van jou afkomstig is, vragen we je met dit verzoek een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen;
 • Recht op rectificatie: zijn jouw persoonsgegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt? Dan kun je ons vragen ze aan te passen;
 • Recht op het indienen van een klacht: als je een klacht wilt indienen, dan horen we dat allereerst natuurlijk graag van je zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als we er volgens jou niet naar tevredenheid uit komen, heb je het recht een formele klacht in te dienen via de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Recht op overdracht: als jij besluit om over te stappen op een andere partij, dan heb je het recht om ons te vragen jouw gegevens over te dragen aan die andere partij;
 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: als jij niet langer wilt dat we jouw gegevens gebruiken, mag je dat bij ons aangeven en verwijderen wij je persoonlijke gegevens uit ons systeem en archief.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je richten aan Henk@kasperenergieadvies.nl

Verplichte gegevens

Vanzelfsprekend ben je niet verplicht om je persoonsgegevens achter te laten op onze website, maar zonder jouw e-mailadres kunnen we je uiteraard geen informatie versturen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

KEA neemt jouw privacy serieus. Daarom hanteren we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gaat van het SSL certificaat op onze website tot de wijze waarop ons kantoor, onze apparaten en software vergrendeld zijn. Als je de indruk hebt dat er toch iets niet in de haak is of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via  Henk@kasperenergieadvies.nl

Tot slot

Kasper Energie Advies is aangesloten bij de brancheorganisatie Building Label (Zeewolde) en houdt zich aan de voorschriften die Building Label stelt t.a.v. privacy, vakmanschap en expertise, bij- en nascholing (verplichte permanente educatie) en klachtenregister.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 december 2020. We kunnen deze verklaring aanpassen, daarom raden we je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van aanpassingen en steeds de actuele versie kent.