Energie bespaar advies Kulturhus Diepenveen

Het Kulturhus in Diepenveen is een sporthal en tevens zalencentrum met restaurant. Het gebouw dateert uit 1998 en beslaat 2.220 m2 BVO. In 2014 is het gebouw gerenoveerd en is er extra isolatie en verbeterde beglazing (HR++ en triple) gerealiseerd. Het gebouw wordt deels met lucht/water warmtepompen (restaurant en zalen) en deels met HR ketels (sporthal) verwarmd en mechanisch geventileerd met WtW (restaurant en zalen). Het glas op zuid is niet overal voorzien van zonwering. Het verbruik op jaarbasis ligt rond de 14.000 m3 gas en 144.000 kWh.

Vragen

‘Hoe kan de warmtelast in de sporthal in de zomer beperkt worden en brengen we de hoge koelkosten omlaag. Wat leveren zonnepanelen op en kunnen we mogelijk van het gas af?

Uitgebracht advies

Een advies met 22 aandachtspunten is gegeven. Belangrijk daarin waren het aanpassen van de verwarming en koeling van de sporthal, het aanbrengen van zonwering waar nodig, een doorrekening voor de plaatsing van zonnepanelen na extra isolatie van het dak en toepassen van LED verlichting waar dat nog ontbreekt. Het Kulturhus heeft dit voortvarend opgepakt en is stap voor stap een groot aantal van de aanbevelingen aan het uitvoeren. Voor een aantal maatregelen is subsidie beschikbaar.